Salok


intra
Intra palvelee
Salokin jäsenyrityksiä
Salokin tehtävä on aikaansaada jäsenyrityksilleen kilpailukykyä yhteishankintojen avulla.

Hankintasopimukset tehdään parhaiden toimijoiden kanssa, jolloin jäsenyrityksillä on käytettävissään luotettavat toimittajatja laadukkaat tuotteet ja palvelut.

Toimittajille Salok Osk tarjoaa koko toimintaketjun kattavan kustannustehokkaan toimintamallin.

Toimittajissa Salok Osk arvostaa kaupallisen kilpailukyvyn lisäksi toiminnalliseen osaamiseen liittyvää laatua, kehittämistä, luotettavuutta ja kustannustehokkuutta.